Střechy 

Naše firma se zabývá kompletní dodávkou prací tesařských, klempířských a pokrývačských a to včetně dodávky materiálu. Uvedené činnosti provádíme z běžně známých materiálů dle platných předpisů a norem. Na provedenou práci poskytujeme záruku 60 měsíců, na použitý materiál jsou záruky stanoveny výrobcem.

Novostavby

Při montáži novostaveb navrhneme optimální skladbu střešního pláště, zajistíme projekt, a následně provedeme samotnou montáž. Předávacím protokolem stanovíme záruky díla a možnost dalšího servisu či údržby hotového díla.

Opravy a rekonstrukce

U oprav a rekonstrukcí zhodnotíme stávající stav a navrhneme vhodný způsob dalšího postupu.V případě složitých rekonstrukcí zajistíme statický posudek a technologicko-časový postup prací, dle kterého jsou montážní práce prováděny. Po dobu montáže zajistíme ochranu objektu proti nepřízni počasí. V případě přírodních živlů nebo jiné vyšší moci, kdy dojde k újmě na rekonstruovaném objektu, uplatníme pojistku na tuto událost.